Комплексне оснащення в молодшу школу

1

НУШ і STEM – Нова українська школа і STEM-освіта

Нова українська школа, 12 років навчання, інтегрованість, STEM-що об’єднує ці всі поняття в єдине ціле? Якщо коротко, то це освітня реформа української школи і, як будь-яка реформа, вона викликає острах, нерозуміння у всіх учасників цього процесу.

Спробуємо розібратися з основними поняттями:

  • Science_Technology_Engineering_Mathematics
  • Наука_Технології_Інженерія_Математика

Ось так коротко, одним рядком можна подати головний зміст такого підходу.

Тобто STEM-освіта, це такий підхід до навчання дитини, коли за основу беруть не набуття знань, а вміння їх здобути, застосувати, не втрачаючи при цьому себе, як особистості. Отримати знання не окремими предметами, а за допомогою інтеграції чотирьох напрямів в єдине ціле.

Світ не стоїть на місці, в 21 столітті зникло багато професій, технології змінюють ринок праці, тому людина майбутнього повинна вміти самоорганізовуватись, самонавчатись, володіти основами IT-технологій, знати іноземні мови. Стрімко змінюються професії: одні відходять в минуле, з’являються нові і цей процес буде продовжуватись, тому вчитись протягом життя, опановувати нові навички буде актуальним не одне десятиліття. Тому сьогоднішні діти не можуть навчатись по освітнім програмам минулого століття.

Такий підхід до освіти уже не новий для багатьох країн, але в Україні він лише з 2016 року (пілотні класи НУШ), перехід реформи на законодавчий рівень. Навчальний рік 2018-2019 – старт нової української школи для усіх перших класів країни. Хоча, у кожному випадку допустимі винятки (є школи, в яких паралельно з НУШ ідуть класи по інших освітніх програмах).

Нова українська школа, це концепція і її базові поняття полягають в тому, що в школі дітям потрібно дати не лише теорію, а навчити знайти потрібні знання, застосувати їх, вміти критично мислити.

Фактично, це все лежить в основі STEM-освіти:

  • формування фахових і соціальних компетентностей (компетентність-комбінація знань, умінь, навичок, цінностей, яка є результатом навчання
  • формування наукового сприйняття світу
  • розвиток індивідуальності

Нову українська школа, це три рівні освіти – початковий рівень, базовий рівень, профільний рівень.

Завдання початкової освіти – спонукати дитину до бажання отримувати знання, до самостійних досліджень, до створення своїх найпростіших проектів.

Завдання базового рівня – зацікавити учнів природничо-математичними науками, навчити застосовувати їх на практиці для вирішення завдань у технологіях.

Завдання профільного рівня – сприяти правильному вибору подальшої освіти: науково-дослідна діяльність, змагання, проекти, розробки стартапів.

Саме для впровадження STEM-освіти продовжуватимуть навчання до 12 років. За такого підходу, це не буде посилення навчальної програми, а вдосконалений перехід від «теоретичного підходу навчання» до «науково-практичного». Тому не варто боятись 12-річного навчання, потрібно в достатньому обсязі інформувати батьків і вчителів.

Об’єднання предметів в освітні галузі, це не спрощення програми, а прагнення до компетентнісного підходу в навчанні. Те ж саме стосується і розширення навчальних предметів, це не планується, краще інтегрувати відповідні теми в уже існуючі. Це зокрема стосується філософії.

Для профільного рівня навчання учні і батьки зможуть самі робити вибір на користь предметів, які їм знадобляться в подальшому при отриманні освіти. Такий підхід добре зарекомендував себе в багатьох країнах, навчання яких базується на STEM підході. Наприклад, природничі науки об’єднані в курс «Наука», це дозволяє набути цілісне знання, як от при вивченні кровоносної системи учень вивчає її в аспекті біології, і хімії, і фізики (хімічний склад, будова, швидкість).

З таким підходом уже наприкінці навчання діти будуть мати комплексні знання, які допоможуть їм з подальшим вибором бажаної професії.

Нова українська школа включає в себе інклюзивну освіту. Тобто діти з особливими потребами будуть інтегровані в звичайні школи, будуть навчатись на рівні із усіма, це важливий крок як на педагогічному рівні, так і суспільно-соціальному.

Але STEM-освіта, це не лише написані навчальні програми, це і освітній простір, в якому будуть перебувати школярі. На законодавчому рівні Наказами МОН №№ 601, 137, 283, 704 прописано, що потрібно придбати в загальні кабінети, кабінети початкової школи, профільні кабінети. Слід пам’ятати, що класи мають бути зручні, відповідати санітарним нормам, бути технологічно оснащені. Лише такий простір дасть змогу втілити в життя нову реформу.

Без чого не може бути ні українська школа, ні STEM-освіта, це чи не найважливіша ланка цього процесу – вчителі. Зараз реалії такі, що багато вчителів не відповідають стандартам нової української школи. МОН прикладає багато зусиль для усунення цієї проблеми: он-лайн курси, семінари, тренінги, вебінари, сподіваємося, що з роками професія вчителя буде набувати престижності, конкурентоспроможності. Тому НУШ із STEM-підходом, це навчання самих вчителів, підняття ії професійного рівня.

Із досвіду інших країн видно, що STEM-фахівці більше ціняться на ринку праці, і потреба в них зростає з року в рік.

На даний час українська освіта робить перші кроки на шляху до інтегрованої освіти, створено державну установу Інститут модернізації змісту освіти, в задачі якої входить наукове і навчально-методичне забезпечення модернізації освіти.

До середини двадцятих років МОН планує закінчити повну реформу української освіти , тож будемо сподіватись, що рівень і якість навчання буде високим.

One thought on “НУШ і STEM – Нова українська школа і STEM-освіта
  1. Як бачимо, Нова українська школа теж базується на цінностях STEM-освіти, тому і вчитель потрібний сучасній школі мобільний і готовий переформатувати своє мислення на інноваційне, який готовий взяти на себе відповідальність працювати з академічно здібними й обдарованими учнями (Кириленко, 2017: 67).

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *